Wydarzenia

17
wrzesień

JAM SESSION W NEW YORK!

JAM SESSION W NEW YORK!

Regulamin konkursu „Najlepszy multiinstrumentalista sceny Jam Session” w klubie New York w Łodzi.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najlepszy multiinstrumentalista sceny Jam Session” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest klub New York w Łodzi.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

c) zgłosiła swoją kandydaturę do zagrania podczas „Jam Session – Elita Muzyków Twórców & Artystów” i której kandydatura została przyjęta oraz występ, której faktycznie odbył się podczas trwania Jam Session w danym dniu.

2.Organizator lub osoba wydelegowana przez Organizatora decyduje podczas trwania Jam Session, kto może wziąć udział w konkursie.

3.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na utrwalanie, publikację, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie oraz odtwarzanie wizerunku zarejestrowanego w dniu Konkursu przez klub New York, na wszelkich dostępnych nośnikach bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

4. Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku podczas konkursu.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Nagroda zostanie przyznana drogą głosowania – goście klubu New York, którzy w danym dniu, podczas imprezy Jam Session, złożą zamówienie (w godzinach ustalonych przez organizatora) dostaną specjalną kartę do głosowania, w której będą mogli zaznaczyć, kto ich zdaniem powinien zdobyć nagrodę. 

Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który:

• zostanie dopuszczony przez organizatora (lub jego przedstawiciela) do zagrania na scenie podczas imprezy i faktycznie zagra.

• dostanie największą ilość głosów od gości w głosowaniu

• nagrodę dostaje tylko jeden uczestnik, w przypadku gdy dwóch uczestników dostanie równą ilość głosów podczas głosowania ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje organizator wg. własnego uznania.

2. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 200 zł.

3. Organizator liczy głosy gości.

4. Jeśli w konkursie weźmie udział tylko jedna osoba, organizator ma prawo do odwołania konkursu.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

 

Scenę Jam Session Tworzą:

Pavel Samokhin – trąbka, wokal - Szef Sceny Jam Session,

Michał Kobojek – saksofon, 

Wojtek Stępnik (Loffi) – piano,

Krzysztof Brzeziński – piano,

Adam Lis – gitara, 

Feliks Chołys – bas,

Olga Świniuch – wokal,

Bartek Stępień – perkusja, 

Adrian Latosiewicz – piano,

Bernard Zdonek – trąbka,

Bartek Grzanek – gitara, wokal, 

Adam Marszałkowski – perkusja, 

Marcin Andrzej Błoszyk – trąbka, 

Jacek Fimiak – conga,

Marek Maciejewski – saksofon,

Kuba Dudek – gitara,

Dymitr Kościuszko – trąbka, 

Przemek Pogocki – gitara, 

Paweł Wochna – bas, 

Bartek Wroniszewski – perkusja,

Angelika Kłaczyńska – wokal,

Marian Lichtman – wokal, perkusja, conga,

Kamil Stasiak – perkusja, 

Karolina Caro – wokal,

Sonia Stochmiałek – wokal

Przemek Kowalski –bas,

Krzysztof Baranowicz –piano, gitara, 

Dorota Konczewka – wokal, 

Jasiek Schuckler – perkusja,

Wojtek Stanisz – bas,

Maciek Ptaszek – perkusja,

Piotr Kolasa – perkusja,

Maciej Carewicz Musiałowski – wokal,

Tomasz Adam Grzegorz Czerwiński – perkusja,

Adam Brzęczek – perkusja, conga,

Tomasz Wieczorek – gitara,

Marcin Różycki – gitara,

Krzysztof Ślązak – wokal,

Piotr Urbańczyk – bas,

Łukasz Świderski – perkusja,

Bartek Papierz – gitara,

Kacper Kaźmierski – perkusja,

Marta Niedużak – saksofon,

Bartek Stępień – perkusja,

Piotr Krzemiński – trąbka,

Tomasz Zieliński – bas,

Huber Kozera – bas,

Dariusz Stanisławski – saksofon,

Jan Bielecki – gitara,

Jan Ryngaillo – wokal,

Armen Karapetyan – perkusja,

Maciej Draheim – harmonijka ustna,

Krzysztof Herdzin - piano, perkusja,

Paweł Serafiński - piano,

Krzysztof Ścierański - bas, gitara,

Ziemowit Kosmowski - gitara, wokal,

Michał Mielczarek – wokal,

Michał Jasnos – piano,

Darek Wawrzyniak – gitara,

Karolina Nawrocka – wokal,

Frank Parker – perkusja,

Femi Temowo – gitara,

Marek Pędziwiatr – piano,

Andy Ninvalle – wokal,

Patrycja Zarychta – wokal,

Jerzy Król – puzon.

 

Start godz. 20:00, Wstęp free

 
Wstecz
Facebook New York Klub Muzyczny