Wydarzenia

24
wrzesień

JAM SESSION W NEW YORK!

JAM SESSION W NEW YORK!

Regulamin konkursu „Najlepszy skrzypek sceny Jam Session” w klubie New York w Łodzi.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najlepszy skrzypek sceny Jam Session” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest klub New York w Łodzi.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

c) zgłosiła swoją kandydaturę do zagrania podczas „Jam Session – Elita Muzyków Twórców & Artystów” i której kandydatura została przyjęta oraz występ, której faktycznie odbył się podczas trwania Jam Session w danym dniu.

2.Organizator lub osoba wydelegowana przez Organizatora decyduje podczas trwania Jam Session, kto może wziąć udział w konkursie.

3.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na utrwalanie, publikację, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie oraz odtwarzanie wizerunku zarejestrowanego w dniu Konkursu przez klub New York, na wszelkich dostępnych nośnikach bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych 

polach eksploatacji.

4. Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku podczas konkursu.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Nagroda zostanie przyznana drogą głosowania – goście klubu New York, którzy w danym dniu, podczas imprezy Jam Session, złożą zamówienie (w godzinach ustalonych przez organizatora) dostaną specjalną kartę do głosowania, w której będą mogli zaznaczyć, kto ich zdaniem powinien zdobyć nagrodę. 

Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który:

• zostanie dopuszczony przez organizatora (lub jego przedstawiciela) do zagra na scenie podczas imprezy i faktycznie zagra.

• dostanie największą ilość głosów od gości w głosowaniu

• nagrodę dostaje tylko jeden uczestnik, w przypadku gdy dwóch uczestników dostanie równą ilość głosów podczas głosowania ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje organizator wg. własnego uznania.

2. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 200 zł.

3. Organizator liczy głosy gości.

4. Jeśli w konkursie weźmie udział tylko jedna osoba, organizator ma prawo do odwołania konkursu.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

 

Zapraszamy Wszystkich Muzyków do dalszego tworzenia Elitarnej Sceny Jazzu.

Na miejscu w klubie – perkusja, piec basowy, gitarowy oraz piano.

Patronat Honorowy Prezydent Miasta Łodzi

 

 

Scenę Jam Session Tworzą:

Pavel Samokhin – trąbka, wokal - Szef Sceny Jam Session,

Michał Kobojek – saksofon, 

Wojtek Stępnik (Loffi) – piano,

Krzysztof Brzeziński – piano,

Adam Lis – gitara, 

Feliks Chołys – bas,

Olga Świniuch – wokal,

Bartek Stępień – perkusja, 

Adrian Latosiewicz – piano,

Bernard Zdonek – trąbka,

Bartek Grzanek – gitara, wokal, 

Adam Marszałkowski – perkusja, 

Marcin Andrzej Błoszyk – trąbka, 

Jacek Fimiak – conga,

Marek Maciejewski – saksofon,

Kuba Dudek – gitara,

Dymitr Kościuszko – trąbka, 

Przemek Pogocki – gitara, 

Paweł Wochna – bas, 

Bartek Wroniszewski – perkusja,

Angelika Kłaczyńska – wokal,

Marian Lichtman – wokal, perkusja, conga,

Kamil Stasiak – perkusja, 

Karolina Caro – wokal,

Sonia Stochmiałek – wokal

Przemek Kowalski –bas,

Krzysztof Baranowicz –piano, gitara, 

Dorota Konczewka – wokal, 

Jasiek Schuckler – perkusja,

Wojtek Stanisz – bas,

Maciek Ptaszek – perkusja,

Piotr Kolasa – perkusja,

Maciej Carewicz Musiałowski – wokal,

Tomasz Adam Grzegorz Czerwiński – perkusja,

Adam Brzęczek – perkusja, conga,

Tomasz Wieczorek – gitara,

Marcin Różycki – gitara,

Krzysztof Ślązak – wokal,

Piotr Urbańczyk – bas,

Łukasz Świderski – perkusja,

Bartek Papierz – gitara,

Kacper Kaźmierski – perkusja,

Marta Niedużak – saksofon,

Bartek Stępień – perkusja,

Piotr Krzemiński – trąbka,

Tomasz Zieliński – bas,

Huber Kozera – bas,

Dariusz Stanisławski – saksofon,

Jan Bielecki – gitara,

Jan Ryngaillo – wokal,

Armen Karapetyan – perkusja,

Maciej Draheim – harmonijka ustna,

Krzysztof Herdzin - piano, perkusja,

Paweł Serafiński - piano,

Krzysztof Ścierański - bas, gitara,

Ziemowit Kosmowski - gitara, wokal,

Michał Mielczarek – wokal,

Michał Jasnos – piano,

Darek Wawrzyniak – gitara,

Karolina Nawrocka – wokal,

Frank Parker – perkusja,

Femi Temowo – gitara,

Marek Pędziwiatr – piano,

Andy Ninvalle – wokal,

Patrycja Zarychta – wokal,

Jerzy Król – puzon.

 

Wstęp bez okazania visy, start godz. 20:00

Wstecz
Facebook New York Klub Muzyczny